Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans ämnesområden till och med årskurs 9. Undervisningens innehåll är anpassat till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan.

Du får gå grundläggande vuxenutbildning från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du får delta i utbildningen om du inte har de kunskaper som grundskolan ger.

Alla kurser förutom samhällsvetenskap är uppdelade i delkurser. Innan du påbörjar dina studier testas du och placeras på rätt delkurs utifrån dina förkunskaper.

Annat modersmål

Har du annat modersmål än svenska läser du svenska som andraspråk.

Flexibel kurstid

Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att kursen kan påbörjas och avslutas utifrån individuell planering.
Varje kursstart prövas efter dina individuella förutsättningar. Studietidens längd beror på vilka ämnen du behöver och vilken nivå du börjar på.

Kombinera med SFI

Du har möjlighet att kombinera studier på grundläggande nivå med SFI och gymnasiala kurser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window