Driftingenjör inom energi, miljö och kyla

Vill du vara en av framtidens nyckelpersoner inom inom energi, miljö och kyla och vara med och forma framtiden för våra miljövänliga teknologier? Att vara en driftingenjör inom energi, miljö och kyla är som att ha nyckeln till en värld av innovation och hållbarhet.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

400 YH-poäng (2 år), salsbunden, 100% studietakt.

Utbildningens mål

Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna installera och underhålla system för kylning, uppvärmning och ventilation. Du inhämtar en yrkeskompetens så att du kan att välja rätt köldmedier och effektivisera energianvändning.

Som driftingenjör kan du arbeta som projektledare eller i team och det är viktigt att kunna samarbeta och kommunicera effektivt med olika aktörer, från installatörer till kunder.

Yrkesfärdigheter:

  • bra kommunikationsfärdigheter är avgörande, särskilt när du agerar som konsult.
  • att vara proaktiv och självgående är en fördel.
  • att kunna identifiera möjligheter till förbättring och ta initiativ till att genomföra dem är en viktig egenskap.
  • att vara flexibel och kunna anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer är viktigt.

Yrket kan kräva att du hanterar olika projekt och problem samtidigt.

Efter examen

Efter examen öppnar sig en värld av möjligheter:

  • att vara en ledare i projekt
  • att skapa innovativa lösningar
  • att vara den som inte bara reparerar system utan också ser till att de är optimerade för att vara miljövänliga.

Det handlar om att vara en kreativ kraft för förändring och att forma en mer hållbar framtid för oss alla.

Ser du fram emot att kunna kombinera teknisk expertis med att vara en del av lösningen för att göra vår värld bättre och grönare?
Då har du ett engagemang som efterfrågas och som gör denna utbildning spännande och meningsfull för dig.

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid, vilket innebär att du har skolförlagd tid enligt schema. Undervisningssättet vi använder kallas flippat lärande där förinspelat material lämnas ut kontinuerligt och du som studerande förväntas vara påläst när du kommer till skolan. Övrig tid ägnas åt projektarbete och självstudier.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window