Foto på två fallskärmshoppare och Yrkeshögskolans logga

Produktionstekniker med inriktning ständiga förbättringar/lean production

210 YH-poäng, distans, 75% studietakt.

Vi utbildar produktionstekniker som kan bidra med spetskompetens när svensk industri ställer om till Industri 4.0 efter pandemin. Utbildningens fokus är hållbar produktion med fortsatt god ekonomisk lönsamhet i en glokaliserad värld.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge dig de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som produktionstekniker med inriktning mot lean/ständiga förbättringar. I utbildningen kombineras ett traditionellt produktionstekniskt tänkande kring ständiga förbättringar med kunskaper inom nya produktionstekniska områden såsom additiv tillverkning (3D-printing), robotisering, digitalisering och artificiell intelligens, cirkulär ekonomi och hållbar produktion – för att nämna några teman.

Du får en bred utbildning som ger dig möjlighet att verka i en rad olika branscher. Studerande som har gått en föregångare till den nu aktuella utbildningen kom bland annat från Orkla, Securit, Tetra, Hilding Anders, Alfdex, Haldex och Atlas Copco. Efter avslutad utbildning förändrades i de flesta fall de studerandes arbetsuppgifter på ett sådant sätt att Lean/Ständiga förbättringar kom att bli en viktig del i deras arbetsinnehåll.

Efter examen

Efter genomgången utbildning kan du arbeta som produktionstekniker (maskin 3114), kvalitetstekniker (maskin 3114), Lean-koordinator eller produktionsplanerare/-beredare (maskin 3114).

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs på distans med 75 procents studietakt. Undervisningen baseras på distansstudier kombinerat med ca fyra träffar i Eslöv per termin.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window