Psykiatri- och Socialpsykiatrihandledare

Vill du vara en del av samhällets positiva förändring? Denna utbildning är inte bara en möjlighet att förstå psykiska funktionsnedsättningar, utan en chans att vara en positiv kraft i andras liv. För dig som vill göra skillnad!

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

400 YH-poäng, salsbunden, 100% studietakt.

Utbildningens mål

Efter utbildningen ska du kunna arbeta i team och självständigt med personer som har psykiska funktionsnedsättningar i deras aktuella miljö. Utbildningen ger såväl en fördjupad som bred teoretisk kunskap och en praktisk förtrogenhet med evidensbaserade metoder. Målet är bland annat att du ska kunna ha ett etiskt förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde individen. Du ska även kunna stödja den enskilde individen i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

Efter examen

Efter examen väntar en värld av möjligheter. Du kan arbeta på olika arbetsplatser, till exempel kommunala socialpsykiatriska enheter, privata vårdgivare som bedriver HVB-hem eller särskilt boende med inriktning psykisk ohälsa och/eller missbruk. Ytterligare en potentiell arbetsgivare är Statens institutionsstyrelse (SiS) och deras ungdomshem.

Din roll sträcker sig från att vårda, stödja och inspirera, till att samverka med olika yrkeskategorier, verksamheter och myndigheter för att säkerställa att den enskilda individens behov tillgodoses.

Utbildningen öppnar dörrar till olika yrkesroller, t.ex. handledare,  behandlingsassistent, boendestödjare och behandlingspedagog. Det är en möjlighet att vara en del av förändringen och ge stöd till dem som behöver det mest, samtidigt som du bidrar till att skapa ett mer empatiskt och inkluderande samhälle.

Studieform och omfattning

Utbildningen är salsbunden och genomförs på heltid under två år. Den omfattar 80 veckor, varav 20 veckor ägnas åt LIA (lärande i arbete). Under LIA ges du möjlighet att praktisera inom områden som intresserar dig. Du följer handledarens schema, vilket innebär att arbetet kan omfatta kvällar och helger

Observera att under både LIA-perioder och efter examen kräver många arbetsgivare, utifrån hygienskäl, arbetsklädsel med kort ärm. Vissa arbetsgivare kräver att man ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregister för att kunna göra LIA och efter examen vid nyanställning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window