YH-ansökan, hur gör man?

Här kan du läsa mer om hur du gör för att ansöka, vilka behörigheter du behöver och vilka handlingar du ska bifoga.

Du ansöker till våra utbildningar genom länken som finns på respektive utbildningssida. Du kan även ansöka direkt via yrkeshogskolan.se.

Behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildning.

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Om du åberopar reell kompetens behöver du tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar. Markera i din ansökan att du åberopar reell kompetens, samt bifoga följande blankett:

Reell kompetens- kompetenskartläggning (word)

Reell kompetens- kompetenskartläggning (pdf)

Handlingar

Med ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Kopior av betyg
  • Kopior av utbildningsbevis/kursintyg
  • Alternativt arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell kompetens

Handlingar ska laddas upp på yh-antagning.se. Tänk på att din ansökan ska vara komplett, annars riskerar du att din ansökan ej beaktas.

Ladda upp handlingar

Läs mer om ansökan på Yrkeshögskolans webb

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window