Gator och vägar

Kommunens väghållningsansvar omfattar gator och vägar inom Eslövs tätort och i Löberöd och Marieholm. Övriga vägar och gator sköts av Trafikverket, vägföreningar eller vägsamfälligheter.

Väghållningsansvar betyder att Eslövs kommun har hand om anläggning och underhåll av vägar, gator, gång- och cykelvägar och allmän mark, som till exempel ett torg. Underhåll omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning, vinterväghållning, dagvattenavledning och trafikanordningar.

Fastighetsägarens ansvar

Om du äger en fastighet inom detaljplanerat område eller i område där kommunen har väghållningsansvar, har du ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning på gångbanan utanför din fastighet. Det betyder att gångbaneutrymmet (oftast en trottoar) utanför din fastighet är du skyldig att:

  • Hålla fritt från ogräs och annan växtlighet. Här kan du läsa reglerna om hur häckar och träd ska se ut. 
  • Sopa upp och ta bort skräp och vintergruset när så är dags.
  • Skotta bort snö och se till att gångbaneutrymmet inte är halt.
  • Hålla gångbaneutrymmet i skick för trivsel, framkomlighet, trafiksäkerhet och för att undvika sanitär olägenhet.

Här kan du läsa mer om fastighetsägares ansvar.

Vad är skillnaden på en vägförening och vägsamfällighet?

Det är gamla benämningar och (lagligt) är det ingen skillnad numera. Förenklat kan man säga att en vägförening finns i tätorter. Vägsamfällighet/enskilda vägar finns ute på landsorten.

Kommunens ansvar för snöröjning och sopning

Läs om det här.

Vem ansvarar för vad var?

Här kan du se vem som är väghållare för vilken väg. (Extern länk till Trafikverket.) När du kommer till kartan på Trafikverkets hemsida, välj Väghållare i det övre högra hörnet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window