Gällande och pågående detaljplaner

När detaljplanen är antagen och den inte överklagats eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft. Den är därmed den gällande regleringen av markanvändning och byggande. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds. En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan.

Läs mer om pågående detaljplaner och projekt på utveckla.eslov.se

I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. Du får upp en länk till den antagna planen när du klickar på ett färgat område i kartan.

Klicka på dubbelpilen uppe till vänster så får du fram en teckenförklaring.

Öppna kartan i eget fönster

Inom många av de äldre detaljplanerna i Eslövs kommun finns delar som ersatts av mer aktuella planer. Ju nyare detaljplan, desto mörkare lila nyans i kartan. Titta också på planbeteckningen du ser i kartan. Högre nummer anger mer aktuell detaljplan. I tätorten Eslöv, till skillnad från övriga orter, har plannumret även två olika bokstäver, E eller S. Planer på S är äldre än de på E.

Ett exempel:

Detaljplan E176 ligger ovanpå delar av detaljplan S97. Eftersom E176 är från senare datum är det den som gäller på det område som finns med även på S97. (Dessa detaljplaner finns i korsningen Västergatan/Västerlånggatan i centrala Eslöv.)

Behöver du hjälp, vänd dig till Eslövs kommun, kart- och bygglovsavdelningen.

En reservation för att fel kan ha smugit in sig i kartan. Hittar du något fel, meddela Eslövs kommun.

Ansvarig förvaltning är Kommunledningskontoret genom kommunstyrelsens arbetsutskott.

alla våra plan- och byggprojekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window