Bredbands­utbyggnad

Tillgång till säkert bredband med hög kapacitet håller på att bli förutsättning för att driva företag, arbeta hemifrån, ta del av välfärdstjänster samt grundläggande samhällsinformation och samhällsservice.

Nationellt bredbandsmål för 2025

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Eslövs kommun har en bredbandspolicy som följer det nationella målet.

98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Nationellt bredbandsmål för 2020 nåddes inte

Regeringens nationella mål var att 95 % av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast vid utgången av 2020. Ett mål som inte nåddes varken i Eslövs kommun, i Skåne eller i Sverige som helhet. Tillgång till bredband i Eslövs kommun 2020.

Marknadsaktörerna huvudansvariga för fiberutbyggnad

Många olika kategorier av aktörer är inblandade för att skapa goda marknadsförutsättningar för bredbandsutbyggnaden, däribland nätägare, operatörer, tjänsteleverantörer, kommuner, myndigheter, fastighetsägare, byggherrar, byalag, villaföreningar och slutkunder. Men det är marknadsaktörerna som är huvudansvariga för fiberutbyggnaden i Sverige och slutkunden som står för kostnaden.

Kommunen underlättar och stödjer

Utgångspunkten är att offentliga aktörer såsom stat, region och kommun, inte ska stå för investeringar i den fysiska infrastrukturen. Dock har vi en viktig roll och uppgift i att underlätta för marknadens aktörer att uppfylla sitt ansvar, samordna, informera, vara byalag behjälpliga med mera.

Telias planerade stängningar av telestationer

Tillgång till snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och vistas. Det gamla kopparnätet med sämre kapacitet håller därför på att stängas ner för att Telia ska kunna moderniserar hela mobilnätet med 5G och 4G med dubblad kapacitet. I Eslöv genomfördes moderniseringen av mobilnätet under tredje kvartalet 2022.

Nio orter berörs

En ansvarsfull digitalisering kräver dock mer än att bygga nytt. Arbetet måste göras ansvarsfullt så att ingen lämnas utan möjlighet till en ny lösning. I Eslöv kommer de delar av kopparnätet som fortfarande är i bruk att stängas 2024-03-31. Detta omfattar områdena Billinge, Eslöv, Flyinge, Harlösa, Löberöd, Marieholm, Stehag, Stockamöllan och Örtofta. Här finns information om de telestationer som Telia planerar att stänga ner inom de närmaste åren.

Ny anslutning krävs

I de områden där kopparnätet stängs finns det i regel god tillgång till fiber och/eller mobilnät med hög kapacitet. För privatpersoner innebär förändringen i första hand att ersätta sina nuvarande tjänster för telefoni och bredband genom att antingen att ansluta sig till ett fibernät eller koppla upp sig mot ett mobilnät.

Larm kan påverkas

För verksamheter inom kommunen, myndigheter och företag, är det viktigt att i god tid identifiera och ersätta tjänster som idag är beroende av kopparnätet. Utöver telefoni och bredband används kopparnätet för olika tjänster som fax, telefonväxlar, hiss- och porttelefoner och olika former av datakommunikation för larm, övervakning och styrning.

På www.telia.se/framtidensnat finns mer information om Telias ersättningserbjudanden. Har du några frågor kontaktar du Telias särskilda kundtjänster: konsument 020-229 229  eller företag 020-30 50 50

Vill du veta mer?

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, kan ge konsumenter och mindre företag information om olika leverantörer för bredband och telefoni. De finns på 010-130 79 00, info@telekomguiden.sewww.telekomguiden.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window