Skyddade naturområden

Det finns olika sätt att skydda värdefull natur. Strandskydd, landskapsbildsskydd, naturminne och naturreservat är några sätt. I Eslöv kommun finns bland annat sex naturreservat och en 300 år gammal naturminnemärkt ek.

Landskapsbildsskydd

Det finns två områden med landskapsbildsskydd i kommunen.

Rönne å dalgång

Skyddet genomfördes år 1965. Syftet var att tillvarata områdets stora naturvärden samt geologiska, biologiska och landskapsbildsmässiga värden. Det innebär att nybyggnad, upplag, schaktning och tippning av massor inte får ske utan Länsstyrelsens tillstånd.

Brååns dalgång vid Bingstorp

Området fick sitt skydd år 1967. Det är de geologiska intressena med en sprickdal i lerskifferberggrund från silurtiden som man vill skydda.

Naturminne

Det finns två naturminne i kommunen.

  • Ek vid Hasslebro. Den förklarades som naturminne av Länsstyrelsen 1939. Uppskattat ålder på den är ca 300 år. Dess omkrets är 6,3 meter.
  • Lundvivor inom Borstbäckens dalgång samt vid Vombsjön. Blommorna förklarades som naturminne år 1958.

Ek vid Hasslebro Naturminne

Naturreservat

Inom Eslövs kommun finns sex naturreservat. Abullahagen, Borstbäcken, Bosarps jär, Billingemölla, Eslövs allmänning och Flyinge ängar. Här kan du läsa mer om naturreservaten.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen men i vissa områden är strandskyddet utökat till 300 meter. Strandskydd gäller även vid vatten, till exempel dammar och våtmarker, som är anlagda efter 1996.

På webbplatsen vattenatlas.se ser du var i Eslövs kommun det finns strandskydd.

Observera att strandskydd vid dammar och våtmarker anlagda efter 1996 inte är markerat i kartan. Kontakta därför Miljöavdelningen om du är osäker.

Vill du bygga något och undrar över strandskyddet?

Läs mer om strandskydd under Bygga, bo och miljö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window