Projekt ”Blommor och bin”

Under projektet Blommor och bin vill vi arbeta för att öka den biologiska mångfalden inom kommunen för att skapa bättre förutsättningar för vilda pollinatörer. Projektet finansieras av Lokala Naturvårdssatsningar (LONA).

Många arter av pollinerande insekter är allvarligt hotade. I Sverige finns 299 vilda biarter varav ungefär en tredjedel är rödlistade. Utan pollinerande insekter kommer många växtarter och växtberoende organismer att på sikt att försvinna. Över 75 procent av världens odlade livsmedel är helt eller delvis beroende av insektspollinering. Gör vi inget för att skydda de pollinerande insekterna kommer det att få allvarliga ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window