Solenergi och vindkraft

Funderar du på att använda dig av solen eller vinden som elproducent? Här får du lite tips på vad du behöver tänka på och länkar till mer information.

Jag vill bli kontaktad av energi- och klimatrådgivare

Solenergi

Begreppet solenergianläggning innefattar solfångare som värmer varmvatten, solceller som producerar el och luftsolfångare som värmer luft. Du kan som privatperson få skattereduktion för solcellsanläggning.

Solenergianläggning

De solceller som installeras på tak eller mark ska vara justerade efter solens vinkel. Solcellers funktion är att de omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en investering som är lönsam på lång sikt. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag.

 Mer information om stöd finns på energimyndighetens webbplats.

Bygglov behövs oftast inte

Oftast behövs inte bygglov för att montera solcellspaneler/solfångare utanpå  en byggnads fasad- eller taktäckningsmaterial. Här kan du läsa mer om reglerna som gäller för solenergianläggningar.

Brandsäkerhet

Vid installation av solceller finns det en del att tänka på ur brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten Syd har tagit fram några tips.

Läs mer

Vindkraft

Producera egen el av vind! Vind är en oändlig resurs som omvandlas till energi även i småskaliga vindkraftverk.

Vilken typ av vindkraftverk?

Vid installation av vindkraftverk bör du känna till omgivningen och om vindens styrka är tillräcklig. Den vanligaste typen av vindkraftverk har en rotor med horisontell axel. Det finns olika modeller av vindkraftverk, med tekniska skillnader. Det är viktigt att hitta en modell som passar för just din omgivning. Olika modeller hanterar vindförhållandena olika och därför behövs en utredning innan ett vindkraftverk installeras. Tänk även på bullernivån som vindkraftverken kan avge så att de inte orsakar olägenhet för dig och din omgivning.

Liten förändring kan ha stor verkan

Vid installation av ett vindkraftverk kan en liten förändring i vindstyrkan ha stor betydelse för mängden producerad energi. Om vindhastigheten exempelvis fördubblas blir den producerade energin åtta gånger större. Ett mindre vindkraftverk på två kilowatt kan vid en medelvind på sju meter per sekund producera omkring 3 000 kilowattimmar (kWh) per år.

Behöver jag bygglov?

Att uppföra vindkraftverk kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Dessutom kan det krävas bygglov. Vad som gäller beror på storleken på vindkraftverket samt hur många verk som ska sättas upp. Mer information om detta finns på Vindlovs webbplats: http://www.vindlov.se/sv/

Mer information

Läs mer om produktion av egen el av vind hos Energimyndigheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window