Elda utomhus

Från den 1 januari 2024 gäller nya regler för bland annat eldning av trädgårdsavfall. Reglerna är ett direktiv från EU. Här kan du läsa mer om vad som gäller i Eslövs kommun.

Du som bor i detaljplanelagt område behöver ingen dispens för eldning av trädgårds- och parkavfall från den egna fastigheten.

Du får bara elda under perioden 1 oktober–30 april. Du får enbart elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera. Trädgårdsavfallet ska vara torrt för att förhindra rökbildning och du ska säkerställa att eldningen inte orsakar olägenhet hos närboende.

Detta regleras i 8 § Lokala föreskrifter för Eslövs kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

Här kan du se om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område.

Kompostera så mycket som möjligt

I Eslövs kommuns avfallsföreskrifter uppmanas du som medborgare att kompostera ditt trädgårdsavfall. Det som inte går att kompostera kan du elda under förutsättning att det inte orsakar risker för människors hälsa och miljön.

Elda inte vid eldningsförbud eller vindhastigheter över tio sekundmeter. Du kontrollerar om det är eldningsförbud i kommunen hos Räddningstjänst Syd.

Du ska alltid följa Räddningstjänsten Syds riktlinjer gällande placering och bevakning.

Kolla så att inga igelkottar eller andra smådjur ligger i vinterdvala i högen. Lyft på ris och grenar eller slå på högen för att skrämma bort smådjur.

Väderprognoser för Eslövs kommun kan du följa hos SMHI.se.

Utanför detaljplanelagt område

Du som bor utanför detaljplanelagt område behöver ingen dispens för eldning av trädgårds- och parkavfall från den egna fastigheten. Du får enbart elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera. Trädgårdsavfallet ska vara torrt för att förhindra rökbildning och du ska säkerställa att eldningen inte orsakar olägenhet hos närboende.

Detta regleras i 8 § Lokala föreskrifter för Eslövs kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

I Eslövs kommuns avfallsföreskrifter uppmuntras du som medborgare att kompostera ditt trädgårdsavfall och det som inte går att kompostera kan du elda under förutsättning att det inte orsakar risker för människors hälsa och miljön.

Eslövs tolkning av lagen

Eslövs kommun gör följande tolkning av ändringarna i avfallsförordningen: Avfallsförordning (2020:614), samt Naturvårdsverkets tolkning av EU-direktivet: Frågor och svar om bioavfall och Avfall Sveriges tolkning: Sluteldat med trädgårdens löv och ris?.

Observera att Eslövs kommuns tolkning kan komma att ändras.

Här kan du läsa om vad som gäller för valborgsmässoeld.

Invasiva arter

Du får inte elda invasiva arter utan dessa ska slängas i restavfall. Läs mer på Merabs hemsida om hur du ska hantera invasiva arter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window