Foto på två fallskärmshoppare och Yrkeshögskolans logga

Produktionstekniker med inriktning ständiga förbättringar/lean production

210 YH-poäng, distans, 75% studietakt.

Vi utbildar produktionstekniker som kommer att kunna bidra med spetskompetens när svensk tillverkningsindustri behöver ställa om till en mer hållbar produktion på kort och lång sikt.

Utbildningens fokus är hållbar produktion med fortsatt god ekonomisk lönsamhet i en globaliserande värld.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge dig som studerande de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som näringslivet önskar för att kunna arbeta som produktionstekniker med inriktning mot ständiga förbättringar och Lean.

I utbildningen kombineras ett traditionellt produktionstänkande kring ständiga förbättringar ur ett detaljerat- och helhetsperspektiv, med kunskaper inom nya produktionstekniska områden som till exempel robotisering, automatisering, cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Du som studerande får en bred utbildning, som ger dig som studerande möjlighet att verka inom flertalet olika branscher. Studerande som tidigare examinerats från denna utbildning har gått vidare till bland annat Orkla, Securit, Tetra Pak, Alfdex, Haldex, Sandvik, Esab och Swep.

Efter avslutad utbildning förändras i de flesta fall de studerandes arbetsuppgifter. Yrkesrollen som operatör byts mot en ansvarsfull teknisk roll inom området för ständiga förbättringar och Lean produktion.

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och det ingår även en praktikperiod (LiA) om 13 veckor, som ger en stor möjlighet att etablera nya kontakter.

Efter examen

Efter genomgången utbildning kan du arbeta som produktionstekniker (maskin 3114), kvalitetstekniker (maskin 3114), Lean-koordinator eller produktionsplanerare/-beredare (maskin 3114). Du kan då arbeta med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling för att skapa driftsäkra, effektiva och hållbara processystem.

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs på distans med tio träffar i Eslöv och i en studietakt på 75%.

Undervisningen baseras på distansstudier med veckovisa distanslektioner, veckovisa skriftliga inlämningsuppgifter och med sammanlagt tio träffar i Eslöv med salsundervisning/föreläsningar från lärare och näringsliv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window