Produktionstekniker med inriktning ständiga förbättringar/Lean production

Är du redan i produktionsbranschen och vill ta nästa steg mot en ny och mer övergripande roll i processen? Arbetsmarknaden söker med ljus och lykta efter kompetenser inom förädling och mer hållbar produktion.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

210 YH-poäng (1,5 år), distans, 75% studietakt.

Vår utbildning är nyckeln till att bli en eftertraktad produktionstekniker inriktad på Lean production som inte bara driver förbättringar utan också sätter hållbarhet i fokus utifrån ett socialt,  ekonomiskt och miljöperspektiv.

Vad har du med dig?

Du har gymnasieexamen och minst 18 månaders yrkeserfarenhet av tillverkande industri och är intresserad av att identifiera och lösa komplexa produktionsrelaterade problem med kreativitet och noggrannhet.

Utbildningens mål

Välkommen till en framtid inom produktionsteknik – där hållbarhet möter innovation och mångsidighet! Vi utbildar produktionstekniker som kommer att kunna bidra med spetskompetens när svensk tillverkningsindustri behöver ställa om till en mer hållbar produktion på kort och lång sikt.

Vad erbjuder vi?

En banbrytande utbildning som kombinerar det bästa från ett traditionellt produktionstänk kring ständiga förbättringar ur ett detalj- och helhetsperspektiv. Projektledning, cirkulär ekonomi och hållbarhet är centrala delar i utbildningen. Du lär dig grunderna och får också möjlighet att utforska och driva förändring samt implementera kvalitetskontroller och säkerställa hög produktkvalitet genom att använda metoder och verktyg inom Lean production.

Men det är inte allt! Genom vårt nära samarbete med näringslivet öppnas dörrar till praktikperioder (LIA, 13 v.) där du inte bara får testa dina kunskaper utan också knyter kontakter som kan vara nyckeln till din framtida karriär. Våra tidigare studenter har klivit in i framstående företag som Orkla, Tetra Pak och Sandvik och har blivit drivande krafter i deras hållbarhetsarbete.

Utbildningens fokus är hållbar produktion med fortsatt god ekonomisk lönsamhet i en globaliserande värld.

Efter examen

Efter examen väntar en värld av möjligheter där du kan gå från att vara operatör till att bli en central del i utvecklingen av ständiga förbättringar och Lean-produktion. Genom yrkesroller som exempelvis produktionstekniker, kvalitetstekniker, Lean-koordinator eller produktionsplanerare får du verktyg för att skapa processer som inte bara är effektiva och pålitliga utan också hållbara i det långa loppet. Det är din chans att forma en arbetsmiljö som inte bara fungerar utan som också strävar efter ständig förbättring och hållbarhet.

Detta får du med dig:

  • Färdigheter i att tillämpa Lean-metoder, identifiera möjligheter till förbättring och ta initiativ till att genomföra dem till optimala förädlingsprocesser.
  • Förmåga att tydligt kommunicera tekniska idéer och förbättringsförslag både skriftligt och muntligt.
  • Kompetens att samarbeta i tvärfunktionella team och leda projekt för att effektivisera och förbättra produktionsflöden.

Yrket kan kräva att du hanterar olika projekt och problem samtidigt.

Sök vår utbildning idag och öppna dörrarna till en spännande, mångsidig och eftertraktad karriär inom produktionsteknik och hållbar utveckling.

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs på distans med tio träffar i Eslöv och i en studietakt på 75%.

Undervisningen baseras på distansstudier med veckovisa distanslektioner, veckovisa skriftliga inlämningsuppgifter och med sammanlagt tio träffar i Eslöv med salsundervisning/föreläsningar från lärare och näringsliv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window