Riktlinjer för skolplacering

I Eslövs kommun kan vårdnadshavare välja skolor i prioriteringsordning och barnet placeras sedan i en skola utifrån önskemålen så långt det är möjligt.

Om en elev inte kan få något av sina skolval tillgodosedda placeras barnet/eleven på en skola nära hemmet. Elever som inte har gjort något val placeras på en skola nära hemmet, som har plats och kan ta emot eleven. Om det är fler sökande till en skola än det finns platser fördelas platserna enligt följande förutbestämda urvalskriterier.

Urvalskriterierna består av urvalsgrupper samt hur urval inom gruppen avgörs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window