Torghandel

På den västra sidan av Stora torg kan du ansöka om att sälja mat eller produkter. Här finns 30 platser för försäljning och tre platser för streetfood.

Platser för torghandel

På Stora torg finns 30 saluplatser som får användas för försäljning. Det finns också tre platser för streetfood. Streetfood gäller både foodtruck och pop up-vagn. Samtliga platser kan bokas för högst en månad i taget och tidigast tio dagar i förväg.

Ansökan om tillfällig torghandel

Kostnad

Saluplats för försäljning kostar 100 kr per plats och dag (indexuppräkning sker varje år). Streetfood-plats är gratis.

Regler för försäljning

Torghandel får bedrivas helgfria måndagar–lördagar mellan kl. 7.30 och kl. 15.00. All försäljning ska ske från egna bord. Försäljare får inte lägga upp varor eller redskap innan kl. 7. Senast kl. 15.30 ska varor och redskap vara bortförda.

Streetfood får säljas alla dagar kl. 8–20.

Du som säljer ska alltid ha en skylt med innehavarens namn, postadress och telefonnummer. Du får inte överlåta din bokade plats på någon annan utan att det har godkänts av kommunen.

Aktiviteter på Stora torg

I samband med större arrangemang på torget behöver ibland hela torgytan tas i anspråk. Kommunen informerar löpande på hemsidan om aktiviteter som innebär att torghandel inte kan bedrivas på Stora torg i Eslöv. Exempel på sådana arrangemang är marknader, konserter och näringslivsevenemang.

Kommunen äger tillträde till saluplatsen för utförande av nödvändiga underhålls- och ombyggnadsarbeten.

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Eslövs kommun är upprättade för att hålla ordning och säkerhet på allmän plats. Det är innehavaren av platsen för torghandel som är ansvarig för att känna till och följa reglerna. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter enligt ordningslagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window