Torghandel

Den västra sidan av Stora torg i Eslöv öppnar för torghandel måndag till lördag från och med den 1 juli 2021 då torget står färdigt efter ombyggnad.

Platser för torghandel

På Stora torg finns 30 saluplatser som får användas för försäljning. Det finns också tre platser för streetfood/foodtruck. Samtliga platser kan bokas för högst en månad i taget och tidigast tio dagar i förväg.

Ansökan om tillfällig torghandel

Kostnad

Under hela 2021 är torgplats och uppställningsplats för foodtruck gratis att boka.

Försäljning

Torghandel får bedrivas helgfria måndagar till lördagar. Försäljningen får börja tidigast klockan 07.30 och ska sluta senast 15.00. All försäljning ska ske från egna bord. Försäljare får inte lägga upp varor eller redskap innan klockan 07.00. Senast klockan 15.30 ska varor och redskap vara bortförda.

Streetfood får säljas klockan 8-20 alla dagar.

Den som säljer ska alltid ha en skylt med innehavarens namn, postadress och telefonnummer. Du får inte överlåta din bokade plats på någon annan utan att det har godkänts av kommunen.

Aktiviteter på Stora torg

I samband med större arrangemang på torget behöver ibland hela torgytan tas i anspråk. Kommunen informerar löpande på hemsidan  om aktiviteter som innebär att torghandel inte kan bedrivas på Stora torg i Eslöv. Exempel på sådana arrangemang är marknader och näringslivsdagen.

Kommunen äger tillträde till saluplatsen för utförande av nödvändiga underhålls- och ombyggnadsarbeten.

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Eslövs kommun är upprättade för att hålla ordning och säkerhet på allmän plats. Det är innehavaren av torgplatsen som är ansvarig för att känna till och följa reglerna. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter enligt ordningslagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window