Gatupratare, skyltar och flaggor

Skyltning på offentlig plats kallas de riktlinjer som gäller för gatupratare, mattor, klädstänger och liknande på offentlig plats, det vill säga på gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser (där vem som helst får vara).

Placering

Gatupratare, skyltar och liknande ska placeras längs med husväggen om det är 1,5 m bredd kvar av trottoaren efter att gatupratare, skyltar, utemöbler, blomkrukor och liknande är utplacerat. Alla saker som ställs på trottoaren intill husväggen ska en minst 10 cm hög sockel/sarg.
Om det finns möbleringszoner ska allt placeras där. Då står skyltarna, gatupratarna etc inte längs med husväggen.
Alla saker får bara vara uppställda under den tid affären är öppen. Det är endast tillåtet med en gatupratare per näringsidkare.
Polisen ger aldrig tillstånd för att ställa saker vid huvudled eller på gång- och cykelbana.

Polisen har rätt att återkalla tillståndet för den som inte rättar sig efter tillsägelse. Polisen har också rätt att utfärda vite* för den som bryter mot anvisningar eller placerar ut skyltar utan tillstånd.

*Utfärda vite är att polisen ger den som bryter mot lagarna eller riktlinjerna böter.

Flaggor och markiser

Fasadflaggor och markiser ska placeras med så underkanten är minst 2,5 meter över marken. (Bygglov behövs inte.)

Skyltar

Fasadskylt, alltså en skylt på husväggen, ska också sätta upp så att skyltens underkant är minst 2,5 meter över marken. För att sätta
upp skyltar och ljusanordningar krävs bygglov och fastighetsägarens tillåtelse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window