Affischering

Att sätta upp affischer runt om i stan kräver polistillstånd som du söker innan du sätter upp affischer. Tänk också på att du får bara sätta upp på belysningsstolpar.

Affischering får endast göras om det gäller ett arrangemang av tillfällig art. Till exempel cirkus, vårmarknad, allmänna val eller liknande.

Affischering får inte heller ske vid huvudleder eller på vägmärkesstolpar eller stolpar för trafiksignaler. Du får inte heller sätta upp affischerna så att de skymmer sikten, till exempel i korsningar eller övergångsställen. Naturligtvis får affischerna inte utgöra ett hinder eller riskera att skada människor.

Du behöver inte tillstånd för att sätta upp affischer på lagliga affischtavlor, som finns utanför stadsbiblioteket och på Stinstorget i Eslöv.

Tillstånd för affischering söker du alltid hos polisen och sen yttrar sig Eslövs kommun innan polisen fattar beslut. När tillståndet går ut, ska affischerna vara borttagna och platsen ska vara återställd i samma skick som innan.
Här läser du polisens information och hittar ansökningsblankett. 

På nedanstående karta kan du se platser där affischeringsbockar kan ställas upp.  Zooma ut, så kan du se resten av kommunen också. De ljust orangea områdena är mark som ägs av Eslövs kommun och de rosa ytorna är platser för affischering.

Affischeringskarta

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window