Lekplatser

I Eslövs kommun finns många olika typer av lekplatser som passar för barn i olika åldrar. Vi arbetar aktivt med underhåll och upprustning av lekplatserna i kommunen för att de ska vara säkra och roliga. Lekplatsplanen ger oss en strategisk riktning och prioriteringsordning för att rusta upp eller bygga nya lekplatser.

Mer information om de olika lekplatserna i kommunen hittar du under Friluftliv och motion.

Närmare en fjärdedel av invånarna i Eslövs kommun är barn. Därför är det viktigt att vi utvecklar utemiljöer som uppmuntrar till lekglädje, rörelse och utevistelse i vardagen. Idag finns det 33 kommunala lekplatser i Eslövs kommun.

Vi arbetar aktivt med underhåll och upprustning av lekplatserna. Lekplatserna besiktigas årligen, och vi utför kontinuerligt reparationer, klottersaneringar och annat underhåll för att de ska vara en säker och rolig miljö för alla barn.

Lekplatsplan för utveckling av lekplatserna

Lekplatsplanen togs fram efter inventeringar av befintliga lekplatser, enkätundersökning med vårdnadshavare och deras barn, och intervjuer med barn förskoleåldern och i årskurs 5. Förskolebarnen berättade och ritade sina tankar kring lekplatser, och eleverna i årskurs 5 deltog i promenadintervjuer.

Planen berör de lekplatser som finns på allmän platsmark. Lekplatser på kvartersmark som vid bostadshus och skolgårdar ingår inte. Inom lekplatsplanen har sex mål tagits fram för lekplatserna och en utvecklingsplan över befintliga och nya lekplatser.

Planerade upprustningar och byggande av nya lekplatser

Lekplatserna som ingår i prioriteringen finns i kommunens tätorter. De är indelade i tre olika kategorier:

  • Närlekplats är en mindre lekplats som ska finnas i närheten där flera barn bor. Det ska finnas plats för upp till tio barn att leka samtidigt utan att onödiga konflikter uppstår.
  • Områdeslekplatser ska finnas i alla orter som har över tusen invånare, här kan fler än tio barn leka och de placeras ofta i anslutning till andra grönområden och aktivitetsytor.
  • Utflyktslekplatser är stora lekplatser där över 20 barn kan leka och fungerar som ett utflyktsmål för barnfamiljer, förskolor och skolor. Utflyktslekplatser har ofta ett tydligt tema.

De lekplatser som finns idag har delats in i tre prioriteringar beroende på hur snart de behöver upprustning. Indelningen baseras på kartunderlag utifrån befolkningstäthet med närhet till lekplatser och grönytor, enkätundersökningen, lekplatsinventering och besiktningsprotokoll.

1. Snarast, görs om mellan 2021 och 2030

LekplatsOrtKategori
Solkullen lekplats, 2027EslövNärlekplats
Harlösa backe lekplats, 2026HarlösaNärlekplats
Roslöv lekplats (ej tidsatt är)FlyingeNärlekplats* (nybyggnad)
Kungshult lekplats 2027KungshultNärlekplats
Ölycke lekplats 2024LöberödOmrådeslekplats (ny kategorisering)
Gårdstånga lekplats 2026GårdstångaNärlekplats
*kan påverkas av planerade exploateringsprojekt

2. Senare, görs om mellan 2031-2040

LekplatsOrtKategori
Äselunden lekplats EslövNärlekplats
Norr lekplatsEslövNärlekplats
Öster lekplatsEslövNärlekplats
Harlösa Park lekplatsHarlösaNärlekplats
Idrottsplatsen lekplatsLöberödNärlekplats
Puggeängen lekplatsMarieholmNärlekplats
Ringparken lekplatsMarieholmNärlekplats
Värlinge Backe lekplatsStehagNärlekplats
Långåkra lekplatsEslövOmrådeslekplats* (ny)
Fridasro lekplatsEslövOmrådeslekplats
Tors lekplatsStehagOmrådeslekplats (ny)
Berga lekplatsEslövUtflyktslekplats* (ny)
Sundelius parkMarieholmOmrådeslekplats
Sallerups lekplatsEslövOmrådeslekplats
Badhusparkens lekplatsEslövOmrådeslekplats

3. Mindre behov, görs om efter 2040

LekplatsOrtKategori
Hemmansvägen lekplatsEslövNärlekplats
Hällan lekplatsEslövNärlekplats
Stallhagen lekplatsEslövNärlekplats
Hästhoven lekplatsEslövNärlekplats
Bäckdala lekplatsEslövNärlekplats
Gåsen lekplatsEslövNärlekplats (ny)
Billinge lekplatsBillingeNärlekplats
Hurva lekplatsHurvaNärlekplats
Rälsvägen lekplatsLöberödNärlekplats
Stockamöllan lekplatsStockamöllanNärlekplats
Väggarp lekplatsVäggarpNärlekplats
Örtofta lekplatsÖrtoftaNärlekplats
Rönneberga lekplatsEslövOmrådeslekplats
Trollsjön lekplatsEslövUtflyktslekplats

Se alla våra lekplatser på karta:

Karta över lekplatserna i kommunen

Öppna större karta med fler funktioner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window