Föreskrifter och allmänna bestämmelser

Grunden för kommunens organisation och verksamhetsformer bestäms i lag. Inom vissa områden har rätten att utforma olika bestämmelser och föreskrifter överlåtits till kommunerna. Detta gäller till exempel ordningsföreskrifter och föreskrifter för lokal torghandel.

Här redovisas de speciella föreskrifter och bestämmelser som utarbetats utifrån de lokala förhållandena i Eslövs kommun.

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) med tilläggsbestämmelser finns på VA SYD:s hemsida, www.vasyd.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window