Uteserveringar

Här hittar du en sammanfattning av de riktlinjer som gäller för uteserveringar i Eslövs kommun. Under 2021 är uteserveringar tillåtna hela året.

Placering av uteservering

 • Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen och vara placerad intill fasaden till byggnaden där serveringslokalen finns. Om möbleringszon finns ska uteserveringen vara placerad där.
 • Serveringen får inte vara större än att det återstår 1,5 meter fritt utrymme till trottoarkantstenen.
 • En uteservering får aldrig ligga framför annans entré.

Möbler, parasoll, markiser, golv med mera

 • Parasoller i färgerna vitt/naturvitt, svart eller mörkgrönt är att föredra. Parasoller får inte placeras så att delar av parasollen hamnar utanför uteserveringsytan.
 • Markiser får inte ha stödben eller vila på uteserveringens väggar. Markiser får inte ha lägre höjd än 2,5 meter i markisens nederkant. Markiser får inte sättas upp så att de skjuter ut utanför uteserveringen. Varumärkesreklam är inte tillåten.
 • Trätrallar, trägolv, gång- och plastmattor är inte tillåtet.
 • Vitt är en färg som ska undvikas helt på uteserveringens möbler. Plastmöbler av enklaste sort tillåts inte.
 • Möblerna ska vara anpassade till att stå utomhus och vara hela och rena. Ur tillgänglighetssynpunkt är det bra om stolar och bord har andra färger än staket och underlag.
 • Det ska, för att uppfylla tillgänglighetskraven enligt lagstiftningen, finnas både stolar med och utan armstöd på uteserveringen.

Uteserveringens avskärmning

 • Avskärmning ska finnas längs alla sidorna, med en tydlig avskärmning nertill, för att synskadade ska kunna känna av ytan och inte riskera att gå in i den. Höjden på avgränsningen får inte vara högre än 1,1 meter. Avskärmningarna ska vara av så enkla och rejäla material som möjligt och får endast förses med restaurangens namn och logotyp. Varumärkesreklam är inte tillåten.
 • Ramverk och stolpar ska vara av metall eller smide och ha en traditionell färg; svart eller eslövsgrön (färgkod RAL 6009).
 • Tryckimpregnerade eller målade trästaket får inte förekomma, inte heller rep/snören.
 • Fast förankring av stolpar ska samrådas med Eslövs kommun. Lösningar där stolpen står löst på marken är att föredra och konstruktionen ska vara stabil för att inte välta eller utgöra fara.

Uteservering under vinterhalvåret

Tillstånd för uteservering ges normalt under perioden 1 april till 30 september. Under 2021 tillåts uteservering hela året. Delvis andra regler gäller för uteservering under vinterhalvåret.

Fullständig information finns i foldern som du hittar i högerspalten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window