Stora torg

Stora torg ligger i centrala Eslöv och är det naturliga hjärtat i stadskärnan. Mellan 2020 och 2021 byggdes hela torget om för att skapa en plats för möte, torghandel, lek och evenemang. Sedan torget blev klart har det vunnit både Skånes arkitekturpris och utmärkelsen Landmärket, som är Sveriges finaste pris inom landskapsarkitektur. 

Tanken med ombyggnationen var att skapa en miljö som är grön, levande och attraktiv. En oas i staden som rymmer vatten och grönska, på samma gång som den har plats för liv och rörelse. Här finns rum för att sitta och njuta och för lek, torghandel, uteserveringar och evenemang.

När beslutet att göra om torget stod klart utlystes en tävling om torgets utformning. En jury bestående av politiker, tjänstepersoner och sakkunniga inom landskapsarkitektur arbetade fram ett tävlingsprogram med kriterier, och utifrån det valdes tre bidrag ut. Av de bidragen valde juryn Sydväst arkitektur & landskaps I love Eslöv. Läs mer om bidraget.

Sommaren 2021 var ombygget av torget och de omkringliggande gatorna klara, ett halvår tidigare än planerat. Torget har sedan dess använts till torghandel, möten och evenemang. I juni 2022 kommer Eslövsfesten att äga rum på torget, och utformningen av centrum kommer att sättas på prov.

Vi är så stolta över vårt nya Stora torg. Nu ser vi fram emot att det används av våra invånare, näringsidkare och föreningar. Efterhand kommer vi att utvärdera hur torget och stadskärnan ska utvecklas och eventuellt anpassas efter framtida behov, säger projektledare Malin Gunnarsson.

Foto: Werner Nystrand

Torgets delar

Stora torg är uppdelat i sju olika delar som har olika funktion och utseende. Här finns Perennparketten med blommande växter och en fontän i form av en slingrande å, Kejsarlunden med solterrass och en markfontän, Kofferthörnan i trä som bjuder in till lek eller kan användas vid uppträdande. I mitten av torget finns en större tom torgyta som möjliggör för torghandel och evenemang av olika slag.

Belysningen förstärker stämningen

Ambitionen med torgets gestaltning var att skapa ett inbjudande torg. Genom olika delar finns både avskilda sittplatser för vila och större tomma ytor för aktiviteter. Ett sätt att förstärka stämningen var att arbeta med olika typer av belysning. Den specialdesignade Eslövslyktan ger upplysta gångstråk i en varm färgskala.

Konstverket Omväg

I den sydvästra delen intill Kofferthörnan står den tolv meter långa och fem meter höga skulpturen Omväg, skapat av konstnären Liva Isakson Lundin. Skulpturens form påminner om ett träds rotsystem och är även inspirerad av hur järnvägen går i snirkliga vågrörelser genom det skånska landskapet. Vilket konstverk det skulle bli avgjordes precis som torgets utformning med en tävling. Konstverket är en donation till Eslövs kommun från Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn.

Konstnären Liva Isakson Lundin har skapat Omväg. Verket har donerats av Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn

Ombyggnaden ett omfattande projekt

Ombyggnaden av torget var ett omfattande projekt. Här ingick allt från att jämna ut höjdskillnader för att förbättra tillgängligheten till att bevara de gamla träden runt torget.

En del av projektet var att byta ut de äldre ledningarna under mark. El-, vatten- och avloppsledningar under torget och de omkringliggande gatorna var föråldrade och i behov av att bytas ut. Genom att samordna med VA SYD och Kraftringen blev det mer kostnadseffektivt och minskade behovet av att göra nya stora ingrepp på torget inom några år.

Stora torg i Eslöv. Foto: Werner Nystrand

Läs mer

Läs mer om Stora torgs ombyggnad på storatorg.eslov.se

Vi vann! Stora torg får Sveriges finaste pris

Nytt fint pris till Stora torg – belönas med Skånes arkitekturpris

Liten invigning av Stora torg

Eslövsfesten – hela Eslövs fest!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window