Om du vill använda offentlig plats

Om du vill använda offentlig plats behöver du ha tillstånd. Det kan vara för evenemang, uteserveringar, uppställning av container och byggnadsställningar. Du ansöker om tillstånd hos Polisen.

I stort sett alla platser som allmänheten har tillgång till är offentlig plats. Det är till exempel trottoarer, torg och parker. Offentlig plats får du använda till olika saker som uteserveringar, skyltar eller uppställning av bord, tält, scen eller liknande. Det är Polisen som ger tillstånd till användningen, och om det är mark som kommunen äger tar vi ut en hyra.

Så ansöker du

Du skickar in en ansökan till Polisen via deras e-tjänst eller blankett. Polisen skickar vidare din ansökan till kommunen för yttrande. Om din ansökan godkänns utfärdar Polisen ett tillstånd. Tillsammans med tillståndet finns bland annat kommunens villkor för användandet av platsen vilka ska följas.

Polisen tar ut en avgift för ansökan om att använda offentlig platsmark. Tänk på att Polisen inte handlägger din ansökan förrän du betalt avgiften. Om du får tillåtelse att använda marken tar Eslövs kommun ut en hyra. Här kan du läsa om hur mycket marken kostar att hyra.

Trafikanordningsplan om trafikanter påverkas

Om trafikanter påverkas ska även en trafikanordningsplan (TA-plan) skickas in. Det innefattar gående, cyklister, bilister, kollektivtrafik och övrig trafik. Det kan till exempel handla om placering av en byggnadsställning eller container på en trottoar, eller tillfälliga arrangemang som kräver att man stänger del av gata eller gång- och cykelväg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window