Stödgrupper för barn och tonåringar

Eslövs kommun har stödgruppsverksamhet för barn till skilda föräldrar och till föräldrar med psykisk ohälsa, bekymmer med alkohol eller andra droger och spelberoende.

När föräldrar, eller andra närstående, drabbas av svårigheter berörs hela familjen och påverkar barns och ungdomars vardag på många olika sätt. Som barn eller ungdom kan det vara svårt att berätta om sina tankar och känslor, bland annat av lojalitet med sina föräldrar och man väljer att hålla det inom sig.

Det är lätt att tro sig vara ensam i sin situation, men vid gruppträffar träffar du jämnåriga som är i liknande situation som du själv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window