Fältgruppen

Fältgruppen jobbar förebyggande och främjande med unga, 13–18 år, och är en rådgivande och stödjande insats av socialtjänsten.

Arbetet innebär samverkan med bland annat personal från skolan, fritidsgårdarna samt med föräldrar kring ungdomar som befinner sig i riskzonen eller som önskar råd och stöd i olika frågor som rör tonårstiden.

Fältgruppen jobbar bland annat med:

  • Uppsökande arbete på ungdomars arenor. Det vill säga på skolor, på stan, i de olika bostadsområdena samt i kommunens byar.
  • Att stötta och hänvisa ungdomar till rätt hjälp samt erbjuda individuell stödkontakt upp till fem träffar.
  • Gruppverksamhet, som bygger på ungdomars intresse och behov.
  • Ungdomsbehandling, vilket är en insats som socialtjänsten kan erbjuda unga i behov av extra stöd/ samtal.
  • Brottsofferstöd, att stötta unga utsatta för brott.
  • Medling vid brott.
  • Ungdomstjänst och ungdomskontrakt, vilket är påföljder som utdöms av rättsväsendet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window