God man för ensamkommande barn

Alla ensamkommande, minderåriga barn som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och vårdnadshavare har rätt att få en god man som kan företräda dem i föräldrarnas ställe.

Just nu har vi inget behov av fler goda män till ensamkommande barn. När ett behov uppstår kommer vi att öppna upp möjligheten att ansöka om att bli det.

Vad gör en god man?

I uppdraget som god man är du både i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Du förvaltar barnets egendom och företräder det i ekonomiska och rättsliga frågor. Du behöver också känna till hur asylprocessen fungerar.

Din närvaro vid möten är viktig, som vid asylutredning på Migrationsverket, möten med socialsekreterare och vid utvecklingssamtal i skolan. Du behöver ha möjlighet att avsätta tid under vardagar. Som god man ska du etablera ett förtroende till barnet vilket du gör genom att träffa det regelbundet. Ett bra sätt att få barnet att integreras i samhället är genom olika fritidsaktiviteter.

En annan del i uppdraget är att bevaka barnets personliga angelägenheter. Som god man ska du se till att barnets behov av omsorg och trygghet blir tillgodosedda. Den dagliga omsorgen ansvarar familjehemmet eller boendet för. Du försäkrar dig om att barnet har det bra genom att du har en aktiv och regelbunden kontakt med barnet och boendet, samt med myndigheter kring barnet.

Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär:

Information om god man för ensamkommande barn (pdf)

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om barnet får uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär samma åtagande som att vara god man för barnet. Skillnaden är att uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är ett mer långsiktigt åtagande. Det är tingsrätten som beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavare efter en ansökan från arbetsmarknads- och socialnämnden. Om du är intresserad av att fortsätta hjälpa barnet efter att barnet har fått uppehållstillstånd kan du hos arbetsmarknads- och socialnämnden anmäla intresse om att bli barnets särskilt förordnade vårdnadshavare.

För mer information om vad särskilt förordnad vårdnadshavare innebär:

Information om särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn (pdf)

Redovisning av uppdraget

Redovisningen gör du kvartalsvis och skickar in inom en månad efter redovisningsperioden.

Redovisning av uppdrag ensamkommande barn (blankett)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window