Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du larma dygnet runt om du skyndsamt behöver hjälp. Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats. Du måste alltså ansöka om trygghetslarm.

Ansökan

Du ansöker enkelt om trygghetslarm via våra e-tjänster. Du kan också ta kontakt med Kontaktcenter 0413-620 00 eller kommunen@eslov.se för att få hjälp med din ansökan.

Ansökan om trygghetslarm för dig som fyllt 65 år

Ansökan om bistånd avseende hemtjänst, trygghetslarm och andra vård- och omsorgsinsatser

Trygghetslarmet återlämnas när behovet upphört. Det behövs ingen fast telefon för att vi ska kunna installera trygghetslarm.

Låsenhet för nyckelfri hemtjänst

I samband med att du får trygghetslarmet kommer även en digital nyckel att installeras. Detta för att personal snabbare ska kunna komma hem till dig när du larmar. Låsenheten monteras över det befintliga vredet och fungerar på de flesta lås. Du kan använda dina nycklar som tidigare.

Nyckel

Vid installationen av trygghetslarmet ska en nyckel till bostaden alltid lämnas till oss. I och med att du lämnar ut din nyckel kan det krävas ett tillägg i din hemförsäkring. Kontakta därför ditt försäkringsbolag för att höra om din hemförsäkring påverkas av att du skaffar trygghetslarm.

Avgift

Enligt gällande avgifter och taxor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window