Rådet för Hälsa och Trygghet

I Rådet för Hälsa och Trygghet samverkar aktörer i Eslöv kring frågor som hälsa, trygghet och tillgänglighet.

Rådet för Hälsa och Trygghet består av representanter från kommunens samtliga nämnder, tjänstepersoner i Eslövs kommun, representanter från ideella föreningar, trossamfund, Räddningstjänsten, Polisen, Försäkringskassan och Region Skåne. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet.

Ledamöter och ersättare från de politiska nämnderna

Kontakta oss om du vill ta del av tidigare protokoll.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window