Trädgårdsavfall

Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om ditt trädgårdsavfall och här kan du läsa om de val du har. Du får inte dumpa trädgårdsavfall eller annat avfall i grönområden eller annan allmän plats.

Med trädgårdsavfall menar vi ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter och mindre mängder av frukt och mossa.

Det är det inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför din tomtgräns eller i park- eller skogsmark. Det är ett brott mot miljöbalken och föreskrifter om avfallshantering. Trädgårdsavfallet kan dra till sig skadedjur, sprida sjukdomar, ta död på annan växtlighet, stoppa vattenflödet i vattendrag och gynna ogräs. Även spridning av invasiva arter ökar när trädgårdsavfallet inte tas om hand på rätt sätt.

Kompostera trädgårdsavfall

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som du kan använda istället för konstgödsel och torv. Du behöver inget tillstånd för att ha en kompost för trädgårdsavfall på din tomt.

Abonnera på hämtning av trädgårdsavfall

Du kan låta Merab hämta ditt trädgårdsavfall. Du kan välja två olika storlekar på kärlet. Priser och hur ofta sopkärlet töms hittar du på MERAB:s hemsida. I kärlet får du lägga löv, gräs, kvistar, sågspån, bark, ogräs och en mindre mängd fallfrukt och grönsaker från trädgården.

Lämna till återvinningscentralen

Du kan gratis lämna ditt trädgårdsavfall till någon av kommunens återvinningscentraler. Dela upp ditt trädgårdsavfall i:

  • Ris och grenar = Grenar, buskar och träd
  • Trädgårdsavfall = Gräs, löv, frukt, mossa och växter

Återvinningscentraler i Eslövs kommun:

  • Eslöv: Åkerivägen 3
  • Löberöd: Löparegatan
  • Marieholm: Bruksgatan
  • Stehag: Rönneholm

Återvinningscentralernas öppettider på MERAB:s hemsida.

Ta hand om invasiva arter på rätt sätt

Invasiva växter ska slängas i brännbart. Lägg växterna i plastpåsar så inte fröer riskerar att spridas. Invasiva arter finns inte naturligt i vår natur och har spridits genom människan. De gör att vår biologiska mångfald äventyras och skapar problem för inhemska växter, djur, ekosystem och även människors hälsa. Här kan du läsa mer om invasiva växter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window