Avfall och återvinning

I Eslövs kommun har Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ansvaret för sophämtning av hushållsavfall. Det är dit du vänder dig för frågor om källsortering, sophämtning och öppettider på återvinningscentralerna.

Vänd dig till MERAB med frågor om till exempel:

Till MERAB:s hemsida

Ansökan till Eslövs kommun

Du behöver lämna in en ansökan/anmälan till Eslövs kommun om du vill:

  • kompostera hushållsavfall,
  • ha uppehåll i sophämtning,
  • utöka hämtningsintervallet för hushållsavfall
  • själv omhänderta slam, urin, kemslam eller liknande.

Ansökan till Merab

  • Gemensam sophämtning.

Ansök hos Merab om gemensam sophämtning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window