Fritidshem

Fritidshem vänder sig till elever från och med sex års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov.

All fritidshemsverksamhet integreras med skolan, vars lokaler är anpassade och utrustade för denna verksamhet.

Broschyr – Avgifter och regler för barnomsorg

Meningsfull fritid

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med ditt fritidshem, ska du kontakta skoladministratören på respektive skola. Du hittar en lista över samtliga skolor här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window