Retroaktiv avgiftskontroll för förskola och fritidshem

Har du betalat rätt barnomsorgsavgift? Eslövs kommun genomför årligen en avgiftskontroll för de familjer som har eller har haft förskola, dagbarnvårdare eller fritidshem.

Eslövs kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, enligt den taxa som gäller. De inkomstuppgifter familjerna har lämnat kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Taxan grundas på hushållets totala bruttoinkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Under hösten 2023 genomförs en kontroll av de avgifter hushållen betalade under 2021.

Läs mer om avgifter och regler för barnomsorg

Varför 2021?

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning eftersom inkomstuppgifter från Skatteverket finns tillgängliga att hämta först vid årsskiftet efter det år som gäller, till exempel kan uppgifterna för inkomståret 2021 tidigast hämtas i början av 2023 medan inkomsterna för 2022 tidigast kan hämtas 2024.

Har du betalat för låg avgift?

Om avgiftskontrollen visar att hushållet har betalat för låg avgift kommer hushållet/vårdnadshavarna att få en faktura på mellanskillnaden. Fakturan ska betalas på angivet förfallodatum. Om fakturan inte betalas och anstånd med betalningen inte beviljats hanteras fakturan enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Har du betalat för hög avgift?

Om avgiftskontrollen visar att hushållet/vårdnadshavarna har betalat för hög avgift kommer kommunen att betala tillbaka mellanskillnaden. Innan återbetalningen görs kommer andra eventuella skulder som hushållet/vårdnadshavarna har till kommunen att regleras.

Fakturering

Faktureringen kommer att ske under hösten 2023. Fakturan skickas till den person i hushållet stod som räkningsmottagare under inkomståret.

Räkningsmottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar men det är den som står som räkningsmottagare på placeringen under kontrollåret som kommer att bli fakturerad. Kommunen fakturerar bara räkningsmottagaren och fördelar inte avgiften på flera personer. Om vårdnadshavarna har separerat efter kontrollåret ansvarar de tillsammans för att dela betalningen mellan sig.

Eslövs kommun kommer inte stänga av några barn från förskola eller fritidshem på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan gå vidare till inkasso.

Minimibelopp för fakturering och utbetalning

Om beloppet understiger 500 kronor på årsbasis kommer återkravet inte att faktureras och ingen utbetalning kommer att göras.

Frågor?

Skicka dina frågor och funderingar kring avgiftskontrollen via e-post till avgiftbarnomsorg@eslov.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window