Energi

Det är Energimyndigheten som ansvarar för att ge konsumentinformation kring energifrågor. Eslövs kommun har också en egen energi- och klimatrådgivare som gärna svarar på dina frågor. Rådgivaren kan till exempel ge tips och råd om olika energisystem och om hur du sänker dina energikostnader.

Energi i olika former behövs för att åstadkomma arbete eller andra nyttigheter som till exempel belysning och uppvärmning. All energi vi använder måste utvinnas eller produceras någonstans, vilket medför både kostnader och olika former av miljöpåverkan. Med undantag för sol, vind och vatten, är jordens energiresurser begränsade och vi måste hushålla med dem för att de inte ska ta slut.

Fri rådgivning

Eslövs kommun har en egen energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är kostnadsfri, eftersom den stöds ekonomiskt av Statens Energimyndighet. Rådgivaren arbetar även med kommunens interna energifrågor.

Nedanstående situationer är exempel på vad som kan göras och där energirådgivaren kan hjälpa till:

  • genom att enbart ändra på vanor och rutiner kan både energi och kostnader sparas, utan att det egentligen kostar något,
  • vid byte av uttjänt eller omodern utrustning, väljs ny energieffektiv utrustning, som ofta har bättre egenskaper även i övrigt och därför gör det möjligt att uppnå även andra effektivitetsvinster. Eftersom bytet ändå måste göras blir det ingen extra kostnad.
  • vid renoveringar eller ombyggnader används modern teknik som orsakar mindre energiförluster än befintliga installationer. (Gäller särskilt för byggnader.)
  • i samband med nyinvesteringar eller systembyten gäller det att försöka hitta utrustningar, som använder så lite energi som möjligt under hela deras livslängd.

Genom att använda energi- och klimatrådgivaren som samarbetspartner, underlättas möjligheterna att finna lösningar, som är både tekniskt och ekonomiskt gynnsamma.

Rådgivningen är främst avsedd för privatpersoner, men även företag (som inte har egen energirådgivare), detaljhandelsföretag (varuhus och butiker), hotell, restauranger, fastighetsägare, bostadsrätts- och villaägareföreningar kan höra av sig.

Till sidan Energi- och klimatrådgivning

Jag vill bli kontaktad av energi- och klimatrådgivare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window