Boende

En trivsam och funktionell bostad är viktigt för oss alla. Att köpa eller bygga eget hus eller köpa en bostadsrätt är det förmodligen en av de största affärer du gör i livet.

Olika lagar och regler gäller vid olika former av köp. Köper du till exempel ett färdigt hus är det Jordabalkens regler som gäller men låter du bygga ett hus på en tomt är det istället Konsumenttjänstlagens regler du ska titta närmare på. Väljer du istället att bo i hyreslägenhet eller i bostadsrätt är det andra regler som styr.

Viktigt med skriftliga avtal

Om du anlitar en hantverkare eller en byggfirma för att renovera hemma eller som ska bygga ditt hus få en tjänst utförd är du skyddad av konsumenttjänstlagens regler. Du och hantverkaren bör skriva ner vad ni kommer överens om. Genom skriftliga avtal minskar risken för missförstånd och det blir lättare att bevisa vad det är ni har kommit överens om.

Konsumentverket – avtal och mallar för skriftliga avtal

Fler adresser till webbplatser där du kan få information, hjälp och stöd kring ditt boende.

Myndighet för dig som konsument
Konsumentverket – är en statlig myndighet som är till för dig som konsument. Verkets arbete gör det lättare för dig när du handlar.

Information om köp, ägande och byggande
Villaägarnas riksförbund – har många mycket bra informationsskrifter om köp, ägande, byggande, hushållsekonomi och konsumenttjänster. Du hittar informationsskrifterna under fliken rådgivning.

Vid tvister som rör bostäder och lokaler
Hyresnämnden – medlar och ger stöd vid tvister. Hyresnämnden fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Frågor som rör fastighetsmäklare
Fastighetsmäklarinspektionen, FMI – är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. FMI informerar också om god fastighetsmäklarsed.

Husarbete, fastighetstaxering och information sedan du sålt din bostad
Skatteverket – frågor som rör din fastighet och bostad

Frågor kring byggd miljö
Boverket – är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window