Provberäkning

Genom att göra en förenklad beräkning via Socialstyrelsens webbplats kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning. För att veta om du kan få försörjningsstöd måste du kontakta socialtjänsten i din kommun. Du har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd och få din sak prövad av socialtjänsten.

Gör en provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning genom kan du fylla i dina egna uppgifter. På så sätt får du fram en ungefärlig bild av hur din situation förhåller sig gentemot riksnormen för ekonomiskt bistånd.

Provberäkning (extern webbplats Socialstyrelsen)

Kom ihåg att du inte kan betrakta resultatet som ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd eftersom många fler faktorer i din situation spelar in i den bedömning som görs vid det personliga besöket.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window