Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Du som bor i kommunen och inte kan försörja dig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen. Försörjningsstöd kan vara ett komplement till den egna inkomsten.

Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv. Du har alltid rätt att ansöka och få ett skriftligt beslut. Bedömningen görs utifrån hur din ekonomi ser ut och om du uppfyller de krav som ställs. Rätten till försörjningsstöd prövas individuellt månadsvis och du behöver lämna in en ansökan varje månad.

Att ansöka om försörjningsstöd

Om du ska ansöka om försörjningsstöd första gången gör du det genom att ta kontakt med vår mottagning på enheten för ekonomiskt bistånd via 0413-620 00 under våra telefontider för nybesök. Våra telefontider är måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 09-10 och 13-14.

Första samtalet

I det första samtalet med en socialsekreterare får du ge en kortfattad beskrivning av din situation. Du får information om dina rättigheter och skyldigheter och vilka handlingar du behöver lämna in. När du lämnat en ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut.

E-ansökan om fortsatt försörjningsstöd

Om du har ett aktivt ärende hos enheten för ekonomiskt bistånd kan du ansöka om fortsatt försörjningsstöd via vår e-tjänst. Du ansöker om fortsatt försörjningsstöd månadsvis.

Du behöver inte bifoga några handlingar med din ansökan. Undantag är om ansökan avser tandvård eller glasögon där du måste styrka utgiften med ett underlag. Du kan bifoga en kopia på underlaget med din digitala ansökan.

Spara dina underlag

Spara alltid alla underlag som hör till din ansökan i tre månader, till exempel hyresavi, elräkning och kvitto på medicin, eftersom du kan behöva redovisa dessa vid slumpmässig stickprovskontroll.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation (till exempel Bank-ID) och vara folkbokförd i Eslövs kommun. Om ni är två vuxna som ansöker så måste båda två signera med e-legitimation. När du skickat in ansökan kan du följa ditt ärende i vår e-tjänst på mina sidor.

Är du osäker på hur du ska söka ekonomiskt bistånd via e-tjänsten eller fylla i din e-ansökan hör av dig till din socialsekreterare för att få hjälp.

Ansök om fortsatt försörjningsstöd

Vanliga frågor och svar

Vad kan jag få försörjningsstöd till?

Försörjningsstödet beräknas utifrån riksnormen. Utöver riksnormen kan även skäliga kostnader godkännas för till exempel boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och avgift för medlemskap i fackförening och A-/ALFA-kassa.

Kan jag få försörjningsstöd om jag studerar?

Socialtjänsten beviljar generellt inte försörjningsstöd under studietiden då du förväntas vara självförsörjande genom studiemedel. Försörjningsstöd kan beviljas under lov om du i övrigt uppfyller de krav som ställs. Du förväntas ha varit aktivt arbetssökande i god tid innan studieuppehållet.

Vad måste jag lämna uppgifter om i utredningen?

Du behöver lämna begärda handlingar som till exempel ekonomisk översikt, kontoutdrag, deklaration samt uppgifter om dina inkomster, utgifter och tillgångar. Under nybesöket får du information om vilka handlingar som just du behöver lämna.

Under nybesöket ställer socialsekreteraren olika frågor om din ekonomi och din situation i övrigt.

Eslöv kommuns regler för försörjningsstöd finns i riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.- –

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window