Allmänna val

Vart fjärde år är det allmänna val i Sverige. Då väljs ledamöter till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Nästa gång allmänna val hålls i Sverige är söndagen den 13 september 2026.

Alla svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen, och som är folkbokförda i Sverige, är röstberättigade till alla val. Det finns även andra som får rösta i de olika valen. Röstkorten, som visar vilka val du har rösträtt till, delas ut cirka tre veckor före valdagen. Du kan antingen rösta på själva valdagen eller förtidsrösta. För personer som inte kan ta sig till vallokaler finns även möjlighet att rösta via ombud.

Vem får rösta

Rösträtt vid val till riksdagen har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit folkbokförda i Sverige.

Rösträtt vid val till kommun- och regionfullmäktige har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda inom regionen respektive kommunen.

Också medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) och medborgare i Island eller Norge har rösträtt under samma förutsättningar.

Övriga utländska medborgare har rösträtt om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Röstkort

Röstkort skickas ut till samtliga röstberättigade i Sverige, cirka sju och en halv miljoner väljare. Uppgifterna om namn och adress som finns på röstkortet hämtas från folkbokföringen 30 dagar före valdagen. Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkorten.

Röstkortet innehåller information om vilket valdistrikt du som väljare tillhör, i vilken vallokal du ska rösta samt öppethållande för vallokalen.

Väljer du att rösta i en förtidsröstningslokal måste du ha med ditt röstkort!

Om du har förlorat ditt röstkort

Tappar du bort eller inte har får något röstkort under den period då röstkorten skickas ut finns det en möjlighet att få ett dubblettröstkort. Du får detta genom att kontakta Valmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne, en utlandsmyndighet eller din kommun. I Eslövs kommun kan du begära ut ett nytt röstkort via:

Kontaktcenter
Adress: Stadshuset, Gröna torg 2,
Tel: 0413 620 00
Öppettider: vardagar kl. 8.00–16.30

Stadsbiblioteket
Adress: Norregatan 9
Tel: 0413 626 00
Öppettider:
Mån – tor kl. 10.00–19.00, fre kl. 10.00–18.00, lör kl. 10.00–14.00

eller genom att ringa valkansliet genom kommunens växel:
Tel: 0413-60 00

Förtidsröstning

Från den 24 augusti går det att förtidsrösta till valen. För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

I Eslövs kommun kommer det att finnas ett antal röstningslokaler där du kan rösta i de allmänna valen. I Eslövs kommun kan du förtidsrösta i följande lokaler:

 • Stadshuset: Måndag till fredag kl. 9–14.
 • Stadsbiblioteket i Eslöv: Måndag till torsdag kl. 10–19, fredag kl. 10–18, lördag kl. 10–14. Dessutom öppet på valdagen söndagen den 11 september kl. 8–20.
 • Flyinge församlingshemmet: Måndag den 29 augusti och 5 september kl. 15–19, torsdag 25 augusti kl. 15–19, fredag den 2 och 9 september kl. 15–18.
 • Harlösa byahus: Tisdag kl. 15–19, onsdag kl. 15–19.
 • Löberöd Hantverksgården: Måndag kl. 15–19, onsdag kl. 15–19.
 • Marieholms filialbibliotek: Måndag kl. 15–19, torsdag kl. 15–19, fredag kl. 10–13.
 • Stehags filialbibliotek: Måndag kl. 15–19, torsdag kl. 15–19.
 • Karlsrobadet: Tisdag kl. 12–17, torsdag kl. 14–19, fredag kl. 12–17, lördag kl. 10–14, söndag kl. 11–14 (gäller den 28 augusti och den 4 september).
 • Eslövshallen: Måndag kl. 15–19, onsdag kl. 15–19.
 • Områdeskontoret Sallerup (Snäckan): Måndag kl. 15–19, torsdag kl. 15–19, lördag kl. 10–14.
 • Träffpunkten på Berga: Tisdag kl. 15–19, onsdag kl. 15–19, fredag kl. 15–18, söndag kl. 10–14 (gäller den 28 augusti och den 4 september).
 • Rönningen på Rönneberga: Tisdag kl. 15–19, fredag kl. 15–18, söndag kl. 10–14 (gäller den 28 augusti och den 4 september).

Förtidsrösta var i landet du vill

Det går bra att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet. För att få förtidsrösta måste du ta med dig både ditt röstkort och din legitimation.

Förtidsröstning hemifrån

Har du inte möjlighet att ta dig till en röstningslokal (på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder), kan Eslövs kommun ordna ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagarna kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

För ambulerande röstmottagare, kontakta Eslövs kommun, telefon vardagar 0413-626 45 eller 0413-628 37.

En anhörig eller din lantbrevbärare kan också rösta för dig genom budröstning. Särskilt material behövs för att rösta via bud. Budröstningsmaterialet finns att hämta vid samtliga röstningslokaler. Det går också att beställa hos Valmyndigheten, telefon 020-825 825.

Om budet är lantbrevbärare anställd av Post Nord AB, har budet med sig det särskilda budröstmaterialet. För information om budröstning, vänd dig till Eslövs kommun eller din lantbrevbärare.

För mer information kontakta kommunens växel: 0413-620 00

Ångerrösta

Om du har förtidsröstat men ångrar dig kan du ångerrösta. Det gör du genom att lägga en ny röst i din vallokal på valdagen.

Du kan bara ångerrösta om du har valt att förtidsrösta. Du kan alltså inte ångerrösta om du redan har röstat i din vallokal på valdagen.

Du behöver inget röstkort för att rösta i din vallokal på valdagen.

Valsedlar

Gula valsedlar gäller för val till riksdagen, vita valsedlar gäller för val till kommunfullmäktige och blå valsedlar gäller för val till regionfullmäktige.

Nya regler om partier, kandidater och valsedlar gäller från och med 2018 års val:

 • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
 • För att kunna bli invald måste en kandidat i förväg ha samtyckt till kandidatur.

Valsedlar med kandidatnamn, så kallade namnvalsedlar

På namnvalsedlarna finns både partinamn och kandidatnamn. Det står även vilket val valsedeln gäller för, till exempel riksdagsvalet. Längst ner på valsedeln står vilket område valsedeln gäller för, till exempel en viss valkrets.

Vi återkommer med information om vilka partier som har beställt valsedlar i Eslöv inför valet den 11 september. Dessa valsedlar kommer att placeras ut i samtliga förtidsröstnings- och vallokaler.

Vallokaler

I Eslövs kommun har samtliga vallokaler öppet mellan klockan 8 och 20 på valdagen.

På ditt röstkort kommer det att finnas information om vilket valdistrikt du tillhör och därmed också i vilken vallokal i ditt distrikt du är välkommen att rösta.

Under valdagen 2022 hade följande vallokaler öppet i Eslövs kommun:

 • Centrum Sydost: Medborgarhusets A-sal
 • Karlsro: Kärråkra Vårdcentral
 • Rönneberga: Eslövshallen
 • Solkullen: Fridasroskolan
 • Väster: Ekenässkolans matsal
 • Sallerup: Sallerupskolans idrottshall
 • Berga: Vasavångskolan
 • Billinge: Billinge skolas gymnastiksal
 • Stehag: Stehagskolan
 • Marieholm: Marieskolan
 • Västra Strö: Kyrkstugan Västra Strö
 • Örtofta: Örtofta församlingsgård
 • Skarhult: Östra Strö skola
 • Flyinge: Flyingeskolan
 • Löberöd: Ölyckeskolan
 • Harlösa: Harlösa skola
 • Centrum: Carl Engströmgymnasiet Hus A
 • Centrum Väster: Medborgarhusets B-sal
 • Norr: Bredablickskolan

Ta med din id-handling!

Som väljare måste du kunna identifiera dig med hjälp av en giltig id-handling. Som id-handling räknas id-kort, körkort och pass. Det går också att få sin identitet styrkt av någon annan. Då måste den som går i god visa sin id-handling.

I kartan hittar du valdistrikt, vallokaler och förtidsröstningslokaler i hela Eslövs kommun. Klicka i kartan så ser du mer information om till exempel vallokalerna. Klickar du på dubbelpilen uppe till vänster i kartan får du fram en teckenförklaring för de olika vallokalerna.
Visa större karta med fler funktioner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window