Reglementen

Här hittar du kommunens reglementen. Reglementen är närmare föreskrifter om nämndernas arbetsformer. Varje nämnd ansvarar för sina reglementen. Det finns även reglementen som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ansvarar för.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och hur de ska vara sammansatta.

Reglementets uppgift är dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna och dels att vara en arbetsordning för nämnderna och deras utskott.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window