Bolagsordning och ägardirektiv

För alla kommunala bolag finns det bolagsordning och ägardirektiv samt en bolagsgemensam bolagspolicy som är antagna av kommunfullmäktige.

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet gäller tillsammans med bolagspolicyn och fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. I bolagspolicyn beskrivs de gemensamma förutsättningar som Eslövs kommuns helägda bolag har att följa samt principer för ansvarsfördelning och befogenheter.

Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag

Mellanskånes renhållnings AB

Mellanskånes renhållnings AB ägardirektiv

Mellanskånes renhållnings AB bolagsordning

Konsortieavtal för Mellanskånes renhållnings AB

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window