Krisberedskap – du är en del av Sveriges beredskap

När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, stärker du faktiskt hela Sveriges motståndskraft. Så som vi har hjälpts åt under pandemin behöver vi göra vid nästa kris också. Förbered dig. Engagera dig. Det du gör spelar roll.

Arbetet med Sveriges beredskap handlar om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Läs mer om vad vi alla kan göra för att vara förberedda på webbplatsen Din Säkerhet

2022 års tema: Mat

Varje år lyfter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett tema till krisberedskapsveckan. Temat för 2022 är mat. Temat rymmer livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den – både ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets IT-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om matvaror till till exempel en krislåda
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar
  • Att grannar har hjälps åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Att få samlas kring måltider är extra uppskattat just nu efter långvarig fysisk distans

Tips på mer information

Tips på bra länkar med mer information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

Tillgång till mat i kris (MSB)

Hemberedskap (MSB)

Hemberedskap mat (Film MSB)

Utskriftsvänlig checklista för hemberedskap (MSB)

Mobilvänlig checklista för hemberedskap (MSB)

Broschyr om kris till alla Sveriges hushåll

Det viktigaste under en kris är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Du kan läsa mer i broschyren Om krisen eller kriget kommer, vilken skickades ut till alla hushåll i hela Sverige under krisberedskapsveckan 2018.

Broschyren finns även att hämta i Kontaktcenter i stadshuset på Gröna torg i Eslöv.

Ladda ner broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” på Din Säkerhet.se 

Mer om krisberedskap

Läs mer om din krisberedskap och se filmer om hemberedskap på Eslov.se

Läs mer om risker och säkerhet för dig som privatperson på Din Säkerhet.se

Checklistor

Ladda ner checklistan ”Bra saker att ha hemma för att klara en kris” (pdf)

Läs Livsmedelsverkets råd om livsmedel vid kris (pdf)

Testa dina kriskunskaper

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en frågesport om egenberedskap, vad som är bra att ha hemma och hur samhället kan fungera i kris.

Frågesport på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Svaren på frågesporten finns på samhällsskydd och beredskaps webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window