Elbrist och Styrel

Samhället är starkt beroende av en fungerande elförsörjning. Det måste därför finnas mekanismer eller rutiner som förebygger och hanterar störningar av olika slag. Elförsörjningen kan exempelvis störas i samband med stormar, åldrande material eller påverkan från utomstående.

Om det skulle uppstå elbrist finns risk att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan delar av elnätet kopplas bort.

Elen kommer då att i första hand styras till samhällsviktiga funktioner. Exempel på samhällsviktiga funktioner är sjukhus, äldreboenden och räddningstjänst. Även vattenförsörjning och telekommunikationer är prioriterade.

Vad är Styrel?

Styrel står för Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer. Styrel bygger på att kommuner, landsting och elnätsföretag arbetar ihop. Tillsammans ska de identifiera samhällsviktiga funktioner som ska prioriteras om det blir brist på el.

Det är Energimyndigheten som ansvaras för Styrel-elplaneringens genomförande.

Reservkraft

I vissa av kommunens verksamheter finns reservkraft, till exempel i stadshuset och hos räddningstjänsten.

Det finns även mobila reservkraftverk att sätta in vid elavbrott eller elbrist. Även dessa är avsedda för samhällsviktiga funktioner. Om du har en verksamhet som är starkt beroende av el har du själv ansvar för elförsörjningen.

Läs mer om Styrel (energimyndigheten.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window