Centralt krisstöd

Kommunen har det yttersta ansvaret för att människorna som bor, arbetar och vistas i den får det stöd och den hjälp som de rätt till enligt socialtjänstlagen (2001:4.).

Vid en allvarlig händelse har därför Eslövs kommun möjligheten att aktivera det centrala krisstödet som stöd för de som behöver akut hjälp och stöd i samband med en samhällsstörning.

Det centrala krisstödet är alltså en organisation som träder i kraft då en större eller allvarlig händelse drabbar Eslöv. Krisstödet ska stötta drabbade och indirekt drabbade med råd och stöd. Stora olyckor, våldsbrott eller väderkatastrofer är exempel på händelser som kan leda till insatser från det centrala krisstödet.

En operativ krisstödsgrupp ska också kunna aktiveras om polis och räddningstjänst begär hjälp i samband med exempelvis en större olycka. Det är socialtjänsten över 18 år i Eslövs kommun som beslutar när krisstödet ska aktiveras.

Det centrala krisstödets initiala åtgärder i den akuta situationen kan handla om att:

  • upplåta lokaler där drabbade personer får sina omedelbara behov av skydd, värme, trygghet och mat tillgodosedda
  • hålla ihop familjer, ge stöd till barn och ungdomar och underlätta för anhöriga att komma i kontakt med drabbade
  • ge stöd och information till närstående
  • verka i det akuta skedet i väntan på att ordinarie resurser tar över

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window