Civilt och militärt försvar

Totalförsvar består av militärt och civilt försvar. Den militära delen ansvarar Försvarsmakten för, och den civila delen ansvarar bland annat kommuner, regioner, nationella myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet för.

Det civila försvaret är alltså mycket bredare än det militära, och har flera omfattande mål som till exempel att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, bidra till det militära försvarets förmåga och bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i fredstid.

Civilt försvar och arbetet med detta, tar alltså sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringslivet och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.

Totalförsvaret

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Så står det i Försvarspolitisk inriktning för Sverige, som började gälla år 2016 och som just nu sträcker sig till år 2030.

Anledningen är den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde där regeringen i december 2015 fattade beslutet om att Försvarsmakten, MSB och övriga berörda civila myndigheter, såsom kommunerna, ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Läs mer om totalförsvar och civilt försvar (msb.se)

Civilt försvar

Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation. Det är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs.

Skyddsrum

Militärt försvar

Försvarsmaktens yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva. Vi hjälper även andra nationer där det finns konflikter, bland annat för att öka Sveriges egen säkerhet.

Totalförsvaret – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window