Dina rättigheter som nationell minoritet

Nationella minoriteter är grupper av människor som har befolkat Sverige under lång tid och har historiska band till landet. Som nationell minoritet har du särskilda rättigheter och Eslövs kommun har särskilda skyldigheter att uppfylla dessa.

Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige:

 • judar
 • romer
 • samer
 • sverigefinnar
 • tornedalingar.

De nationella minoritetsspråken är:

 • jiddisch
 • romani chib
 • de samiska språken
 • finska
 • meänkieli.

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid och har historiska band till landet.

Vilka rättigheter har du som nationell minoritet?

Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter som skyddas av Lagen om minoriteter och minoritetsspråk, Skollagen, Socialtjänstlagen och Språklagen.

Du som är en del av en nationell minoritet har rätt till:

 • information om din rätt att använda ditt minoritetsspråk
 • information om dina rättigheter på ditt språk.
 • inflytande och dialog med kommunen i frågor som rör dig, ditt språk och din kultur

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window