Vad gör Eslövs kommun för nationella minoriteter

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010.

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna samer, romer, tornedalingar, sverigefinnar och judar har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.

Förvaltningsområdena finns utsedda av Sveriges riksdag och rör vissa svenska geografisk områden, där kommuner som ingår i dessa har utökade skyldigheter.

Eslövs kommun omfattas inte av utökade skyldigheter

Om en kommun ingår i ett förvaltningsområde har du särskilda rättigheter som nationell minoritet. Eslövs kommun ingår inte i ett förvaltningsområde. Det finns ändå krav som vår kommun måste följa, till exempel att du ska kunna använda ditt språk om myndigheterna har språkkunnig personal.

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete i Eslöv

I Eslövs kommun ska alla verksamheter verka för att de nationella minoriteterna ges möjlighet till inflytande i frågor som rör berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Verksamheter som möter barn och unga ska särskilt främja möjlighet till detta.

I övrigt ska alla verksamheter främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Eslövs kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window