Registrera din brunn och få ett bättre skydd

De senaste årens torka har inneburit vattenbrist för många med egen brunn. För att kunna förbereda utsatta områden för eventuell framtida vattenbrist och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till aktuell information om brunnar.

Brunnsarkivet är ett register som SGU, Sveriges Geologiska Undersökning ansvarar för. Det används för att se vilka brunnar som finns inom ett område. Att registrera sin brunn är frivilligt. Eftersom brunnsarkivet används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och hitta enskilda brunnar, är det en fördel för dig som brunnsägare om den finns registrerad. Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad, för framtida behov av dricksvatten och höja beredskapen för vattenbrist inom området.

Fördelar med att registrera din brunn

Fördelarna med att registrera din brunn och hålla informationen uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område. Eller andra förändringar som kan påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med till exempel en miljöolycka, ökar om den är registrerad.

Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet finns det risk att brunnen missas vid till exempel ersättningsärenden, etablering av nya vattentäkter eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag.

Vem ansvarar för registret?

Det är SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, som ansvarar för registret.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window