Kommunalt avlopp

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

Som ett led i detta tog VA SYD och Eslövs kommun fram planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Utredningen skedde i dialog med Länsstyrelsen Skåne och planerna beslutades av kommunfullmäktige.

VA SYD ansvarar för utförande av utbyggnaden

I VA-utbyggnadsplanen pekas åtta områden ut som faller under kommunens ansvar:

  • Billinge Norra
  • Aspakull
  • Hasslebro
  • Bosarps Jär
  • Berga/Kastberga
  • Berga/nr3-vägen
  • Arup/Kungabacken
  • Högseröd

Områdena som pekats ut kan förändras eller slås ihop till större mer omfattande projekt. På så sätt kan VA SYD få samordningsvinster, men det gör också projekten mer komplicerade och kräver mer tid.

För information om planerade utbyggnader och frågor om utbyggnadsplanen av vatten och avlopp, kontakta VA SYD. Alla frågor som teknisk information om avlopp eller ritningar på vattenledningar svarar VA SYD på.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window