Kommunalt avlopp

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

Som ett led i detta arbetar VA SYD och Eslövs kommun med att ta fram planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Utredningen sker i dialog med länsstyrelsen och beslut av planerna tas av kommunfullmäktige.

För mer information om planerade utbyggnader av vatten och avlopp, kontakta VA SYD.

Alla frågor som t.ex. tekniska information om avlopp eller ritningar på vattenledningar svarar VA SYD på.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window