Eget avlopp

Rent vatten är en av världens viktigaste naturtillgångar. Det är viktigt att du som har enskilt avlopp i din fastighet har en avloppsanläggning som renar tillräckligt.

Du som bor utanför ett område för kommunal avloppslösning har ett eget ansvar att se till att ditt avloppsvatten genomgår rening före utsläpp. I avloppsvattnet från ditt hushåll finns det bakterier, virus och växtnäringsämnen. Om ditt avloppsvatten inte renas finns det en risk för påverkan på grund- och ytvatten, till exempel att din eller en grannes dricksvattentäkt förorenas eller att ditt utsläpp bidrar till övergödningen i vattendrag och sjöar.

Enligt gällande lagstiftning ska avloppsvatten tas om hand på ett sådant sätt att det inte blir en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Du kan göra anmälan och kompletteringar i e-tjänsten

Anmäl/ansök om enskilt avlopp

Skicka utförandeintyg, enskilt avlopp

Följ och komplettera din ansökan

Mer information

Avloppsguiden hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp – från planering till inköp av produkter och tjänster. Olika tekniker presenteras tillsammans med tips och goda råd. Alla informationssidor är oberoende och granskade av redaktörer. Avloppsguiden finansieras av 230 kommuner som är medlemmar och branschens företag som annonserar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window