Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen ansvarar för att planera för mark- och vattenområden inom kommunens gränser. Det görs genom olika former av planer som visar hur samhället ska utvecklas, hur bebyggelse ska se ut och hur mark och vatten ska användas i framtiden. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window