Barnskötare/Elevassistent, 60 veckor

För dig som vill läsa vidare på gymnasienivå och lära dig grunderna i ett yrke. Du läser svenska/svenska som andraspråk och en kombination av gymnasiekurser som hör till yrkespaketet och som gör att du kan söka jobb inom yrket. Som utbildad barnskötare med pedagogisk och social inriktning kan du exempelvis arbeta som elevassistent eller med stöd och service inom funktionshinderområdet.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper så att du ska kunna arbeta i branschen.

Om utbildningen

Utbildningen inleds med en introduktion där det ingår kartläggning av dina kunskaper och ditt behov av språkutbildning. Du kommer att undervisas i både praktiska och teoretiska moment.
Utbildningen är kostnadsfri. Utgifter för kurslitteratur, eventuell transport, kläder och skor står den studerande själv för. Studiemedel kan sökas hos CSN.

Att arbeta som barnskötare

Centrala arbetsuppgifter är att följa och stimulera barns utveckling genom att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika pedagogiska aktiviteter. Du kan arbeta med barns lärande och växande, funktionsvariationer samt skapande verksamhet.

Studieform och omfattning

På plats, 60 veckor, heltid 100%. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår med ca 12 veckor.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras på din APL plats och på framtida arbetsplats.

Ansökan

Utbildningen startar den 12 augusti 2024. Sista ansökningsdag 28 juli, 2024

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window