Säkerhet på skolbussen

Ordning och trafiksäkerhet för alla måste råda på och omkring bussar som används för skolskjutsar och skolutflykter.

För allas säkerhet och trivsel finns det regler som alla måste följa. Alla elever åker någon gång buss, så denna information är riktad till alla elever och föräldrar på skolorna i Eslövs kommun.

Alla måste tänka på att:

  • Lugnt invänta bussen på skolgården eller anvisad hållplats, inte ute på vägen
  • Gå fram till bussen först sedan bussen stannat
  • Sitta ner och ha bältet på under hela bussresan
  • Använda vanlig samtalston
  • Använda hörlurar om man lyssnar på musik
  • Det inte är tillåtet att äta, dricka, röka eller snusa på bussen

Alla måste följa bussförarens anvisningar:

  • Föraren har befogenhet att anvisa elev särskild plats på bussen under en kortare eller längre tid
  • Tänk på att om föraren distraheras kan framförandet av bussen bli trafikfarlig med stor fara för eleverna som följd
  • Skadegörelse i och på bussen bekostas av den som är upphov till dylikt (vårdnadshavaren)
  • Efter två förseelser på bussen kallas föräldrar och berörd elev till skolan för att tillsammans komma fram till en gemensam lösning på problemet

Övrigt

Eleverna får ta med sig skolväska, gymnastikpåse och instrument in i bussen. Ska skidor, stavar, klubbor, tefat (pulka) eller liknande tas med måste läraren tala om det för föraren i förväg. Tänk på att lösa delar ska vara väl hopbundna.

Ordningsregler skolskjuts 2018-2019

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window